Tillrop och genmälen

Äntligen

Så har då denna min hemsida öppnats. Det har alltid varit en massa annat i vägen men nu när priot ligger på naturfotografi så känns läget rätt. Sidorna kommer att utgå från mina huvudintressen Kulturella & kreativa näringar, Idrott & hälsa och Natur & miljö och där fokus inledningsvis då kommer ligga på det senare med