Galleri – Miljöer

Välj galleri och följ med in i några av de miljöer där jag brukar vistas när jag har möjlighet att vara ute. Jag vill försöka förmedla lite av den känsla, upplevelse och några av de ögonblick som uppstår i de olika miljöerna. Förhoppningen är att du som besökare ska kunna känna lite av den atmosfär som finns i miljön, mötena och ögonblicken och kanske få stimulans att besöka nya miljöer. Gallerierna kommer att utvecklas kontinuerligt och nya kommer till. Genom att klicka på bilden till det galleri du vill titta in i så kan du se bilderna och ta del av de korta texterna. Kommentera och dela gärna.

På tomten, i parker och andra odlade miljöer uppstår fina förutsättningar för många arter. Här finns fåglar, insekter, blommor förstås men även en del däggdjur. Om man sätter upp några fågelmatningar så har man snart en hel del fågel i närmiljön. Böjer man sig ner och tittar i gräsmatta eller på blommor så ser man snart mångfalden av insekter och har man ögonen öppna tidigt och sent på dagen så får man snart ta del av en del däggdjurs födosökande.